Ad Rem

Autors: LVAA | 13.11.2011

Vadītāja: Inga Zirne                   
Iestāšanās datums: 27.10.2011.
Dalībnieku skaits:
Faktiskā adrese: G. Apiņa iela 18-110, Valmiera, LV - 4210
Tālrunis: 26427777
E-pasts: ingazirne@inbox.lv