Par mums

Autors: LVAA | 02.01.2014

Biedrība “Latvijas Vokālo ansambļu asociācija”ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt Latvijas vokālo ansambļu darbību, īstenojot stratēģisku pasākumu kopumu vokālo ansambļu nozares tālākai attīstībai.

Dibināšanas sanāksme notika 2009. gada 12. septembrī Ogrē. Tajā tika pieņemti Biedrības statūti un ievēlēta valde.

Dibinātāji:

N.p.k. Vārds, uzvārds
1. Mārīte Puriņa
2. Raimonds Graudiņš
3. Gita Vanaga
4. Iveta Bērziņa
5. Inga Arāja
6. Agnija Strūberga
7. Biruta Vigupe
8. Baiba Klepere
9. Andris Sējāns
10. Dagnija Kravale
11. Rasma Kamzola
12. Ferijs Millers
13. Natalija Juškeviča
14. Edīte Putniņa
15. Inese Nereta
16. Olga Grecka
17. Sanita Sējāne
18. Rihards Dubra
19. Normunds Ķirsis
20. Ainārs Plezers
21. Ārijs Šķepasts
22. Kaspars Ādamsons
23. Guntars Prānis
24. Māris Drēviņš
25. Ainārs Rubiķis

 

1. Valde:

N.p.k. Vārds, uzvārds
1. Mārīte Puriņa
2. Andris Sējāns
3. Edīte Putniņa
4. Guntars Prānis
5. Ferijs Millers


Revīzijas komisija Raimonds Graudiņš


Biedrība "Latvijas Vokālo ansambļu asociācija" (LVAA)
Reģ. nr. 40008149726
Brīvības iela 15-1, Ogre, LV-5001
Banka: AS Swedbank
Konta nr. LV96HABA0551026984659